Enviar original

 
Si estàs interessat en enviar-nos un original, perquè avaluem la possibilitat de publicar-lo a Stonberg Editorial, fes-nos arribar la següent documentació:
 
1.- Original de la teva obra en format Word o PDF.  L'original ha d'estar impecable pel que fa a correcció ortogràfica.
2.- Breu sinopsi de l'obra.
3.- Currículum amb una foto.
4.- Qualsevol altra documentació que consideris rellevant.
 
Pots enviar-nos aquesta documentació omplint el formulari adjunt o bé per correu postal a:
 
Stonberg Editorial
Gran Via de les Corts Catalanes 636, 4t 2a
08007 Barcelona